Cách tính m2 xây dựng

 

           Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

                    Áp dụng cách tính m2 xây dựng như sau:

- Tầng hầm : Có độ sâu từ 1.0-1.5m thì tính 150% so với cốt vỉa hè.Có độ sâu từ 1.5-2.0m thì tính 170% so với cốt vỉa hè.Có độ sâu lớn hơn 2m thì tính 200% so với cốt vỉa hè.

- Móng: tính 30% diện tích so với trệt đối với móng Cọc BTCT,móng Băng 1 phương.(Phần vật tư và nhân công cọc btct,cừ tràm thuộc về chủ đầu tư).
 

- Tầng trệt: tính 100% diện tích(nếu nền đổ bê tông + cốt thép tính 120% diện tích).
 

- Tầng lửng : tính 100 % tại vị trí có đổ sàn + 50% diện tích còn lại.
 

- Các tầng 1, 2, 3 tính 100% diện tích(bao gồm ban công).
 

- Sân thượng : 100% diện tích khu vực có sàn mái + 65 % diện tích cho phần còn lại.
 

- Mái tole xà gồ sắt tính 35% đã bao gồm tole ; Mái ngói hệ xà gồ sắt tính 70% đã bao gồm ngói ; Mái bê tông cốt thép (BTCT) tính 50%, Mái BTCT dán ngói tính 100% đã bao gồm ngói .Tất cả được tính theo hệ số nghiêng(trung bình khoảng 30%).
 

- Hàng rào, sân vườn diện tích tính 50% - 70% hoặc được tính riêng tuỳ theo mức độ đầu tư.

- Nhà có 2 mặt tiền và 3 mặt tiền thì tính thêm hệ số 10-15% diện tích.

- Nhà có hẻm vào nhỏ tính thêm 2-3% giá trị hợp đồng.

- Nhà có diện tích nhỏ sẽ báo giá trực tiếp.