Đơn giá thiết kế kiến trúc

            

          Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

                     Áp dụng cho đơn giá thiết kế như sau:

* Đơn giá thiết kế kiến trúc (Áp dụng cho công trình >250m2).Hồ sơ bao gồm: Hình ảnh 3D ngoại thất,triển khai chi tiết kiến trúc,kết cấu,điện,nước.

     .Nhà phố: 100.000 VND/1m2.

     .Biệt thự phố: 120.000 VND/1m2.

     .Biệt thự: 140.000 VND/1m2.

* Đơn giá thiết kế nội thất (Áp dụng cho công trình >250m2).Hồ sơ bao gồm: Hình ảnh 3D tất cả các phòng,triển khai chi tiết nội thất (nếu có).

     .Nhà phố: 100.000 VND/1m2.

     .Biệt thự phố: 120.000 VND/1m2.

     .Biệt thự: 140.000 VND/1m2.

* Đơn giá thiết kế kiến trúc + thiết kế nội thất (Áp dụng cho công trình >250m2).Hồ sơ bao gồm: Hình ảnh 3D ngoại thất,triển khai chi tiết kiến trúc,kết cấu,điện,nước,hình ảnh 3D tất cả các phòng,triển khai chi tiết nội thất (nếu có).

     .Nhà phố: 160.000 VND/1m2.

     .Biệt thự phố: 200.000 VND/1m2.

     .Biệt thự: 240.000 VND/1m2

* Đơn giá thiết nhà xưởng,văn phòng,khách sạn,quán ăn,quán café và các công trình khác theo thỏa thuận.