Quy trình thi công xây dựng

**Công đoạn phần thô.

   Bước 1: Định vị tim cọc để tiến hành ép cọc.

   Bước 2: Ép cọc btct hoặc đóng cừ tràm.

   Bước 3: Đập đầu cọc tiến hành thi công móng.

   Bước 4: Thi công coppa móng(thông thường xây gạch).

   Bước 5: Thi công cốt thép cổ cột và móng.

   Bước 6: Đổ Bê tông móng.

   Bước 7: Thi công cột.

   Bước 8: Xây tường 2 bên.

   Bước 9: Thi công dầm sàn (các lầu và mái)

   Bước 10: Xây tường ngăn chia.

   Bước 11: Trát vữa các loại.

**Công đoạn phần hoàn thiện.

   Bước 1: Ốp lát gạch vệ sinh,gạch nền.

   Bước 2: Xây tô trang trí mặt tiền.

   Bước 3: Thạch cao,đá ganit’,lan can ban công,cầu thang.

   Bước 4: Đi điện,nước,thông tin liên lạc,adsl,điện thoại…

   Bước 5: Hoàn thiện cửa,sơn nước.

   Bước 6: Lắp đặt toàn bộ thiết bị.

   Bước 7: Vệ sinh bàn giao công trình.