Quy trình thiết kế kiến trúc

Bước 1: Bên chủ đầu tư chuẩn bị sẵn giấy tờ nhà đất,giấy phép xây dựng(nếu có),nhu cầu sử dụng trong nhà,ngoài nhà (công năng sử dụng).

Bước 2: Bên công ty cử KTS gặp chủ đầu tư trao đổi thông tin tư vấn sơ bộ,khảo sát địa điểm xây dựng.
  
Bước 3: KTS lên phương án thiết kế sơ bộ (khoảng 3-5ngày). 

Bước 4: KTS trình phương án thiết kế sơ bộ vối chủ đầu tư,nếu chủ đầu đồng ý thì bên công ty sẽ cho triển khai hồ sơ thi công,nếu chủ đầu tư yêu cầu chỉnh sửa thì bên công ty phải sửa lại rồi trình duyệt lại với chủ đầu tư cho đến khi nào chủ đầu tư đồng ý thì bên công ty mới tiến hành triển khai ra hồ sơ thi công (thông thường giai đoạn này phải mất 2-3 lần).

Bước 5: Bên công ty in ra 2 bộ hồ sơ thiết kế giao cho bên chủ đầu tư. 

** Ghi chú: Thông thường 1 bộ hồ sơ thiết kế phải mất khoảng 1-2 tháng cho từ lúc bắt đầu đến khi giao hồ sơ. Nếu chủ đầu tư chưa có giấy phép xây dựng thì thời gian xin phép xây dựng là 3 tuần làm việc(theo nhà nước).Cho nên chủ đầu tư phải chuẩn bị thời gian trước để kịp có hồ sơ thiết kế phục vụ giai đoạn thi công thuận tiện dễ dàng.