Xin phép xây dựng

                   Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

                     Áp dụng cho đơn giá xin phép xây dựng như sau:

* Đơn giá xin phép xây dựng (Áp dụng cho công trình = 250m2): Khoảng 7 triệu/1 bộ hồ sơ.

** Ghi chú:

- Đơn giá trên có thể thay đổi trên dưới tùy thuộc vào số m2 xây dựng và tùy thuộc vào quận,huyện.

- Thời gian xin phép xây dựng khoảng 21 ngày làm việc(theo nhà nước) từ lúc bắt đầu nộp hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ xin phép xây dựng bao gồm: 2 bộ Giấy chứng minh nhân dân(sao y công chứng) ,2 bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(sao y công chứng), 2 bộ Bản vẽ hiện trạng(sao y công chứng).Trường hợp khách hàng không có bản vẽ hiện trạng thì phải lên quận,huyện trích lục(Phòng Tài Nguyên Môi Trường).

- Khi lấy GPXD yêu cầu khách hàng phải lên UBND quận,huyện lấy trực tiếp(bắt buộc).Trường hợp lấy thay phải có Giấy ủy quyền.