Thiết kế Biệt Thự Bác Sâm

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Giang

Kiến trúc sư: Đinh Thanh Sang

Thiết kế: 2010

Thiết kế biệt thự khác