Thiết kế Biệt thự Chú Hiếu

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: TP Huế

Kiến trúc sư: Dương Hữu Minh Trạch

Thiết kế: 2010

Thiết kế biệt thự khác