Thiết kế Nhà Phố Chị Thủy

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: TP Đà Nẵng

Kiến trúc sư: Duy Thịnh

Thiết kế: 2015

Thiết kế nhà phố khác