Thiết kế Nhà Phố Cô 5

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh – TPHCM

Kiến trúc sư: Hà Tấn Phước

Thiết kế: 2015

Thiết kế nhà phố khác