Thiết kế Nội thất Chung cư Bác Quang

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: Quận 11 - TPHCM

Kiến trúc sư: Hồ Sỹ Kiệm

Thiết kế: 2016

Thiết kế công trình khác