Thiết kế Nội Thất Nhà phố Chị Trang

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Nhà Đẹp Số 1

Địa điểm xây dựng: Quận 8 – TPHCM

Kiến trúc sư: Hồ Sỹ Kiệm

Thiết kế: 2014

Thiết kế nhà phố khác